Logo Zespół Szkół nr 16 we Wrocławiu

Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 16 we Wrocławiu

Zespół Szkół Nr 16 prowadzi edukację dla  uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym)  w wieku od 7 do 24 lat. Zainteresowanych rodziców i opiekunów prawnych zapraszamy do szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania pod nr tel. 71 798-68-83.

Prowadzimy nabór przez cały rok szkolny do:

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 102

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Rodzic / opiekun prawny składa w sekretariacie szkoły:

Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej rok szkolny 2021/2022 (pdf)

SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY Nr 2

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Rodzic / opiekun prawny składa w sekretariacie szkoły:

Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy rok szkolny 2021/2022 (pdf)

Rodziców / opiekunów prawnych zainteresowanych zapisaniem dziecka do Zespołu Szkół Nr 16  serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami przez cały rok. W trakcie spotkania przedstawimy ofertę edukacyjną  placówki, oprowadzimy po szkole, jak również pomożemy w wypełnieniu wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.