program aktywna tablica w Zespole Szkół nr 16 we Wrocławiu
program aktywna tablica w Zespole Szkół nr 16 we Wrocławiu.

Wprowadzenie programu „Aktywna Tablica” umożliwiło poszerzenie i uatrakcyjnienie procesu nauczania uczniów niepełnosprawnych w zakresie: wykorzystania programów multimedialnych, platform edukacyjnych, aplikacji graficznych, urozmaicenia zajęć o charakterze poznawczo – terapeutycznym. W ramach programu szkoła otrzymała dwa monitory i jedną tablicę interaktywną. Praca z tablicą interaktywną na lekcjach zwiększyła ich atrakcyjność, podniosła motywację uczniów do wykonywanych zadań. Umożliwiła nauczycielowi odwoływania się do bogatego materiału poglądowego. Dzięki pracy na bogatej obudowie multimedialnej uatrakcyjniono realizację nauczanych treści wynikających z podstawy programowej. Spowodowało to skuteczniejszą i pełniejszą realizację celów edukacyjnych i rewalidacyjnych, a tym samym zapisów zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. Niektórzy uczniowie oraz wielu nauczycieli rozwinęło swe kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. Realizacja projektu „Aktywna Tablica” umożliwia stwarzanie edukacyjnych sytuacji dla zwiększenie kompetencji poznawczych naszych uczniów oraz rozwój ich kreatywności. W sposób naturalny rozwinęła się również współpraca nauczycieli, którzy często z własnej inicjatywy chętnie się spotykali, wymieniali się doświadczeniami w korzystaniu z tablicy interaktywnej oraz pomysłami w zastosowaniu TIK.