sala muzyczna duża 7

Witamy w Zespole Szkół Nr 16

Szkoła prowadzi edukację dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

W skład Zespołu Szkół Nr 16 wchodzi:
✓ Szkoła Podstawowa Nr 102
✓ Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2