mały miś projekt

W styczniu 2021 roku  w Zespole Szkół Nr 16 we Wrocławiu został wprowadzony projekt  „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, który koordynowała logopeda szkolny – Magdalena Szczepańska. Celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z innymi szkołami, placówkami, bibliotekami, Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Projekt miał zaciekawić dzieci książką poprzez zabawę, piosenki, twórczość plastyczną oraz kształtować  umiejętności słuchania tekstu czytanego. Za pośrednictwem literatury przekazywane były dzieciom wartości moralne, patriotyczne oraz proekologiczne. Projekt włączał w życie szkoły nie tylko uczniów, ale także ich rodziców.