Zapraszamy wszystkich uczniów z rodzicami na zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 16 – 25 czerwca .

W Szkole Podstawowej nr 102 :

Klasy IA,IIIA,IIIB,IIIC,IIID,IVA,VA,VB,VIIB o godzinie 9.00,

Klasy VIA,VIIA,VIIIC o godzinie 9.45.

Klasy IIA,IIB,VIIIA,VIIIB  o godzinie 10.00

W Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2:

Klasy I , IIA, IIB,IIC o godzinie 10.00.