praktyki wspomagane sad wróblowice

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczęli zajęcia praktyczne w ramach Programu Praktyk Wspomaganych. W dniach 21.09.2020 oraz 23.09.2020 odwiedzili sad we Wróblowicach. Celem zajęć praktycznych jest kształtowanie u uczniów kompetencji związanych z aktywnością przez pracę, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji z nią związanych oraz zaspokajanie potrzeb poznawczych i społecznych  przez zapewnienie im warunków do aktywności celowej i społecznie użytecznej.