wystawa wszystkie zwierzęta małe i duże

W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego zorganizowany został kolejny przegląd twórczości plastycznej naszych uczniów. Tym razem tematem był świat otaczających nas zwierząt, dlatego przegląd otrzymał tytuł „Wszystkie stworzenia małe i duże”. Technika prac była dowolna. Kolejny raz przekonaliśmy się jak cudowne dzieła wychodzą spod rąk naszych podopiecznych. Przegląd uwieńczyła wystawa otwarta w przypadającym na początku grudnia Europejskim Tygodniu Autyzmu. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiczną, które uniemożliwiają rodzicom wstęp do placówki, część wystawy umieszczona została w oknach pierwszego piętra. Dzięki zawieszonym pracom nasza szkoła stała się kolorowa w środku i na zewnątrz.