warsztaty taneczne
warsztaty taneczne (2)
warsztaty taneczne (3)

,,WSPIERANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”

Program ma na celu pokazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych sposobów spędzania czasu, realizowania swoich zainteresowań, rozbudzenia kreatywnego myślenia.

WARSZTATY TANECZNE: Warsztaty taneczne łączą ze sobą pracę i zabawę tworząc w ten sposób unikalny instrument jednoczenia ciała i umysłu w sposób bezpieczny, atrakcyjny i skuteczny. Rola prowadzącego nie polega na wyuczeniu ucznia określonych ruchów, ale właśnie na jego gotowości do doświadczania siebie. Podstawą tańca jest uzewnętrznienie wewnętrznych uczuć, które nie mogą być wyrażone w sposób werbalny, ale mogą być wydobyte za pomocą rytmu i spontanicznego ruchu. W terapii tańcem nie chodzi o piękno ruchu, czy mistrzowskie opanowanie techniki czy formy ale o rozwój zdolności odczuwania i wyrażania siebie oraz spotkania z drugim człowiekiem.

Warsztaty mają na celu:

Wzmocnienie koncentracji uwagi

Rozbudzenie wyobraźni

Zwiększenie świadomości ciała

Zwiększenie świadomości własnych emocji

Rozwinięcie uwagi postrzegania procesu w grupie.